Dyrekcja

Dyrektor

Małgorzata Ciechanowska

tel. 52 – 385 – 08 – 26

e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl

Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.), oraz Statut Szkoły.


Wicedyrektor

Ewa Makowska

tel. 52 – 385 – 08 – 26

e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl

Kompetencje wicedyrektora określa Statut Szkoły