Samorząd Uczniowski

Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty z oraz Statut Szkoły.

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie szkoły funkcjonuje 17 oddziałów.

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego