Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nakielski.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wchodzą następujące szkoły:

  1. Gimnazjum
  2. Technikum kształcące w zawodach:
    • Technik rolnik
    • Technik weterynarii
    • Technik architektury krajobrazu
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  4. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe