Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

  • nauczyciele,
  • pedagog szkolny,
  • bibliotekarz,
  • wychowawcy świetlicy szkolnej

Pracownicy niepedagogiczni:

  • główny księgowy,
  • specjalista do spraw kadrowo-płacowych,
  • sekretarz,
  • woźny,
  • sprzątaczki,
  • specjalista rzemieślnik.

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły.